O nás

Jsme největší odborová organizace působící v ArcelorMittal Ostrava. Zastupujeme naše členy, kteří jsou zaměstnáni v ArcelorMittal Ostrava, AMEPO, AMDS CR a v První Signální a.s. Dále zastupujeme agenturní zaměstnance, kteří jsou dočasně zapůjčení z agentur práce – Manpower Group, Trenkwalder a Hadr&Kyblík.

Ve firmě ArcelorMittal Ostrava pracují naší členové na těchto závodech:

Závod 14- Válcovny

Závod 10- Koksovna

Závod 3- Údržba

Závod 5- Doprava

Ředitelství

V současné době naše základní organizace sdružuje cca 1200 členů, kteří jsou organizováni v 10 Radách úsekových důvěrníků.

RÚD č.

Název

Počet členů

1 První signální a.s. 3
2 Válcovna profilů 178
3 Válcovna drátů 95
4 Minihuť pásová 40
5 Soustružna válců 66
6 Správa 27
7 Středojemná válcovna 239
8 AMDS – důlní výztuže, zinkovna 109
9 AMDS – linky 112
10 Koksovna 334

Součásti naší základní organizace je také Klub důchodců, který sdružuje bývalé zaměstnance naší firmy. V současnosti má cca 350 členů.