Historie ZO

Z NAŠÍ HISTORIE

Naše základní organizace vznikla 8.4.1991 a je zapsána v Rejstříku organizačních jednotek OS KOVO pod číslem 03-2079. Jsme ZO s právní subjektivitou, jsme oprávněni nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupovat svým jménem a neseme plnou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Statutárním orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jménem ZO je výbor ZO.
Právo jednat jménem VZO má:

předseda Vítězslav Prak

místopředseda Petr Slanina

Sídlo naší organizace: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava- Kunčice
Název ZO: Základní organizace OS KOVO Válcovny Mittal Steel Ostrava